«Defende o teu dereito a pensar, mesmo pensar de xeito errado
é mellor que non pensar.»

HIPATIA DE ALEXANDRÍA

ACADEMIA DE ESTUDOS • SANTA CRUZ – OLEIROS

1.

Apoio educativo:
primaria e secundaria.

2.

Español
para estranxeiros.

3.

Preparación:
DELE e CELGA.

4.

Acceso a ciclos
e universidade.

HORARIOS ADAPTADOS • GRUPOS REDUCIDOS • CLASES ONLINE

604 078 659

info@academia-hipatia.com

Santa Cruz - Oleiros

Rúa Ricardo Cubeiro, nº 2 – baixo
15179 Santa Cruz – Oleiros (A Coruña)

*FRONTE AO HOTEL PORTOCOBO

Como chegar? Pinche aquí

Formulario de contacto:

Política de Privacidade

De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por ACADEMIA HIPATIA SC, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.

Como chegar? Pinche aquí